Club van Rome

Betekenis Club van Rome

De betekenis van Club van Rome is: "In 1968 op initiatief van Aurelio Peccei opgerichte stichting met als belangrijkste doelstelling het begrijpen van de onderlinge samenhang van de wereldproblemen en dit begrijpen kenbaar te maken in kringen van overheid, wetenschap en levensbeschouwing
Opgericht in 1968 en bestaande uit geleerden en industriëlen uit ongeveer 30 landen. Voornaamste doelstellingen: a. het onderzoeken of doen onderzoeken van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de wereldproblemen; b. het in brede kring de aandacht vestigen op de ernst van de problemen, op hun onderlinge samenhang en op de noodzaak gecoördineerde maatregelen te nemen ter verbetering van de onevenwichtige situatie
".

Defenitie Club van Rome

De definitie van Club van Rome is: "In 1968 op initiatief van Aurelio Peccei opgerichte stichting met als belangrijkste doelstelling het begrijpen van de onderlinge samenhang van de wereldproblemen en dit begrijpen kenbaar te maken in kringen van overheid, wetenschap en levensbeschouwing
Opgericht in 1968 en bestaande uit geleerden en industriëlen uit ongeveer 30 landen. Voornaamste doelstellingen: a. het onderzoeken of doen onderzoeken van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de wereldproblemen; b. het in brede kring de aandacht vestigen op de ernst van de problemen, op hun onderlinge samenhang en op de noodzaak gecoördineerde maatregelen te nemen ter verbetering van de onevenwichtige situatie
".